Par mums

Kas ir Kašera sapņu fabrika?

 Radošu cilvēku apvienība, kas sevī ietver dažādu mākslas veidu lietpratējus, entuziastus un līderus, kuri, apvienojot savas zināšanas, prasmes un iniciatīvu, spēj radīt vēl nebijušus mākslas darbus, palīdz attīstīt viens otra idejas, sasniedzot kopā jaunus mērķus, kā arī izglītot citus sabiedrības indivīdus un sabiedrību kopumā.

 

Kāds ir Kašera sapņu fabrikas mērķis?

 Radīt mākslu kopā ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem, iedvesmojoties vienam no otra. Iedrošināt arī apkārējos cilvēkus izkāpt no sevis paša radītajiem rāmjiem. Raisīt sabiedrībā brīvdomātāja un bezrobežu idejas, kā arī izaicināt un ietekmēt sabiedriskās domas virzību, iepazīstot un apzinot sevi ar mākslas palīdzību. 
 

Ar ko nodarbojas Kašera sapņu fabrika?

 • Rada mākslu
 • Rada dizainu
 • rīko pasākumus
 • vada pasākumus
 • Nodarbojas ar labdarību
 • Rada gleznas un veido izstādes
 • Rada īsfilmas un video prezentācijas
 • Rada teātra izrades un performances
 • Rada mākslas fotogrāfijas un veido izstādes
 • Rada izpratni par drošību un iespējām internetā
 • Rada radošas, mākslinieciskas un neaizmirstamas nometnes
 • Veicina skulptūru veidošanu un citas izstādes, kas pievērš un izraisa sabiedrības interesi
 

Kašera sapņu farbikas devums sabiedrībai?

 Neredzēti mākslas darbi, kas liek apstāties un domāt par lietam, kādām ikdienā cilvēks steidzas garām. Radīt unikālas idejas, kas liek ikvienam noticēt sev, atklāt, izzināt un izprast sevi un apkārtējos cilvēkus, kā arī dabu un pasauli kopumā.